آرامش فکری افغانستان سلامت روان است کمک روانشناختی است اجتماع است حمایت است آرامش است text_da text_da text_da text_da text_da

مردم افغانستان در مجموع با درد و رنج آشنا هستند.

و ما در حالی روش های ایستادگی در برابر این دردها را شناسایی کردیم که به دلیل مشکلات ناشی از چندین دهه جنگ در جوامع افغانستان درصد بزرگی از مردم علاقه به اظهار و یا صحبت در مورد درد، رنج، اضطراب و صدمات زندگی خویش ندارد. افزون برین، در افغانستان مکانیزم های حمایتی صحت روانی نیز وجود ندارد که ما را شدیدا در برخورد با تابوهای که مانع رسیدگی به نیازمندی های روانی میشود با چالش روبرو میکند. نهاد آرامش فکری افغانستان خانواده ها، افراد و در کل جوامع متفاوت افغانستان را تشویق میکند تا در مورد ناسلامتی های روانی که میلیون ها انسان با آن دست و گریبان است صحبت کنند، و به درک بهتری در این زمینه برسند.

میلیون
People worldwide experience mental health challenges
%
Medical professionals in Afghanistan devoted to mental health
%
Afghanistan population has been exposed to some form of trauma
Number of civilian casualties in Afghanistan since 2010

Peace of Mind Afghanistan (PoMA) is a mental health and psychological support consultancy, providing a wide variety of services.

ABOUT US
Impact

We provide clinical training, support and assessments.

OUR WORK

We empower national survivors of political violence.

OUR TEAM