آرامش فکری افغانستان بتعداد 4 نقاشی دیواری را در جاده های شهر کابل با پیام و شعار “صحت روانی، زندگی بهتر” نقاشی کرده
این تیاتر زیر نام “تنهایی” آسیب های روانی و افسردگی را به معرفی گرفته و درمان اسرار آمیز، رهایی از درد را به مردم پیشکش میکند. این نمایش بازتاب دهنده‌ی مشکلات روانی در أفغانستان بوده و درجریان این نمایش بازیگران و بینندگان همدیگر را در سفری پر از اشک و لبخند همراهی میکنند. این تئاتر طی 15 اجرا در ولایات کابل، هرات، بامیان و مزار شریف به بیشتر از 2640 اشتراک کنند نمایش داده شد.