سلامتی روان، زندگی بهتر

سلامتی روانی ترکیبی از احساس ها، اندیشه ها، عواطف و رفتار هاست. سلامت روان نحوه کنار آمدن ما با احساسات ما، کار و تحصیل و روابط ما را متاثر می سازد. سلامت روان همچنان توانایی مشارکت ما در خانواده، اجتماع و جامعه را متاثر می سازد. سلامت روان ما از محیط اطراف ما متاثر می شود.

مردم افغانستان در مجموع با درد و رنج آشنا هستند

و ما در حالی روش های ایستادگی در برابر این دردها را شناسایی کردیم که به دلیل مشکلات ناشی از چندین دهه جنگ در جوامع افغانستان درصد بزرگی از مردم علاقه به اظهار و یا صحبت در مورد درد، رنج، اضطراب و صدمات زندگی خویش ندارد. افزون برین، در افغانستان مکانیزم های حمایتی صحت روانی نیز وجود ندارد که ما را شدیدا در برخورد با تابوهای که مانع رسیدگی به نیازمندی های روانی میشود با چالش روبرو میکند. نهاد آرامش فکری افغانستان خانواده ها، افراد و در کل جوامع متفاوت افغانستان را تشویق میکند تا در مورد ناسلامتی های روانی که میلیون ها انسان با آن دست و گریبان است صحبت کنند، و به درک بهتری در این زمینه برسند.

واژه نامه

این واژه نامه شامل تعاریف و اصطلاحاتیست که میتواند شما را در شناخت احساسات و رفتارها کمک کند بیشتر بدانید

ویدیو ها

داستان‌های شخصی

من یک خبرنگار بودم

به تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۴ آغاز شد. من برای یک شبکه تلویزیونی خصوصی کار می‌کردم. یکی از روزها ما به یک نمایش تیاتر دعودت شدیم. یکی از دوستان ما روی صحنه اجرا می‌کرد و ما میخواستیم آنرا پوشش دهیم. من باید فلمبرداران را مدیریت می‌کردم اما یک دوستم دیر کرده بود منتظر او بودم. تیم ام را به داخل تالار تیاتر فرستادم و به آنان گفتم که به مجرد رسیدن دوستم، من نیز به آنان می‌پیوندم.

شناخت گام نخست است...

من در کابل، شهری زیبا ولی مملو از نابسامانی ها و رنج ها بزرگ شده ام. تا آنجاکه بیاد دارم، بزرگ شدن در اینجا اصلن آسان نبود.کودکی ام را خیلی بخاطر ندارم ولی میدانم که ما مهاجر بودیم، بیگانه و بیرونی خوانده میشدیم. وقتی به کابل برگشتیم نوجوان بودم و آموخته بودم که قوی باشم و مبارزه کنم.

نگران بودم ازینکه بیشتر نگران شوم

اگر از من یک سوال ساده بپرسید، اضطرابی که دارم آن را در ظرف چند ثانیه تبدیل به بیست پرسش دیگر می کند. با شنیدن اینکه “آیا شما خوب هستید؟ سوالهایی چون، چرا پرسید؟، آیا من خوب به نظر نمی رسم؟، آیا کاری کرده ام؟، آیا مشکلی دارم؟ هست. و این بهترین طریق توضیح دادن در مورد حالم به دیگران است. نگران همه چیز هستم، حتی گاهی نگران اینکه بیشتر نگران شوم.
یادداشتی برای کاربران: “هرچند این منابع کمک می کند که مردم با احساسات شان رابطه برقرار کنند و در زندگی خود گام های مثبتی بردارند، اما این جایگزینی برای خدمات بهداشت تخصصی نیست. اگر شما احساس می کنید که در خطر هستید یا مشکلات جدی روانی را تجربه می کنید، در این صورت مهم است که شما در پی مداخلات روانپزشکی باشید. کسانی را که علاقمند تقویت روند بهبود خود هستند، تشویق میکنیم که کمک‌های بیشتر را روانپزشک، روانشناس، گروه های حمایتی و سایر خدمات تخصصی سلامت روانی دریافت کنند.” این ابزارها از سوی آرامش فکری افغانستان ایجاد نشده، بلکه سازگار شده که در جامعه افغانستان قابل اجرا باشد. امتیاز هر سندی که منتشر می شود به ایجاد کننده آن تعلق می گیرد و از آن نام برده می شود.